Et samtaleforløb/gruppeforløb kan omfatte:

  • Coaching.

  • Sparring.

  • Supervision

  • Rådgivning og vejledning.


Til 1. samtale finder vi den samtaleform, du/I ønsker.


I et fortroligt rum og med udgangspunkt i dine/jeres udfordringer arbejder vi med at finde nye vinkler og løsninger på udfordringerne.


Vi er begge/alle ansvarlig for et godt og udbytterigt forløb.
Hver samtale afsluttes med aftale om, hvad du/I skal have ekstra fokus på inden næste samtale. 


Læs mere om:

Coaching/sparring til ledere i små og mellemstore virksomheder.

Coaching til medarbejdere.

Coaching/sparring til private.

Individuel stressrådgivning

 

Læs også om psykisk arbejdsmiljø

Læs bl.a. om, hvordan du skaber større arbejdsglæde og trivsel.

Referencer

Læs mine referencer og udtalelser fra private kunder og virksomheder.