Tal der beviser at trivsel ses på bundlinjen

 

Følgende analyser og tiltag taler sig eget sprog.

Analyse fra Handelshøjskolen, Århus:

Medarbejdere med høj arbejdsglæde er ca. 40% mere lønsomme end lavt motiverede medarbejdere.

MC Kinseys undersøgelse viser iflg. filosof Morten Albæk:

Virksomheder hvor flertallet føler at arbejdet er meget meningsfyldt klarer sig økonomisk 5 gange så godt som sammenlignelige virksomheder, hvor medarbejderne ikke føler arbejdet er meningsfyldt.

Sundhedsstyrelsen 2010:  University of Michigan Health Management Research Center:

Virksomheder der målrettet har investeret i sundhedsfremme og stressforebyggelse har opnået et Return On Investment på 1½-12 gange. Det betyder at hver gang der investeres 1 kr i disse forebyggelsestiltag har virksomheder opnået en besparelse på 1,50-12,00kr.
Erfaringer fra Tyskland viser et Return On Investment på mellem 2½ og 5 baseret på bl.a. fald i sygefravær, øget produktivitet, kvalitet og arbejdsmoral, tværfagligt samarbejde m.m.

Ledelsestidsskriftet Strategic Management Journal:

Professor Rosa Chun: "Dyrk medarbejderne og tænk mindre på kunderne. Det øger omsætningen".
Interview af 4300 servicemedarbejdere fra 56 forskellige arbejdspladser viste:
Når medarbejderne har et mere positivt syn på deres virksomhed end kunderne har, 
stiger salget med helt op til 16%

Tage Søndergård, sociolog og dr.med.. Tidligere ansat i Videncenter for Arbejdsmiljø:

Med høj Social Kapital forrenter danske virksomheder i gennemsnit deres økonomiske kapital dobbelt så godt som 
Danmarks 1000 største virksomheder.

Holbæk Kommune i 2012:

Fokus på Social Kapital med projektet: Fra fravær til fremmøde.

Investering: 4,9 mill kroner
Besparelse:  14  mill kroner efter det 1. år

Hoffmann A/S i 2011:

Fokus på fælles værdier som f.eks. omgangstonen, oprydning på arbejdspladsen, ugentlige succeshistorier, oftere sikkerhedstjek.

Resultat:

  • Større trivsel og arbejdsglæde,
  • 2 byggerier blev færdige før tiden
  • lavere sygefravær (0,8% mod normalt 4,3% i byggebranchen)

Stressforeningen:

  • Det koster ca. 300.000 kr at erstatte en sygemeldt medarbejder uden akademisk uddannelse.
  • Årligt  dør ca. 1400 mennesker i Danmark af stress.
Læs også om at skabe større arbejdsglæde og trivsel

Specielt i perioder med travlhed og store forandringer i organisationen er det afgørende at fastholde og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Referencer

Læs mine referencer og udtalelser fra private kunder og virksomheder.