Vil I have større udbytte af jeres medarbejdersamtaler?


Medarbejdersamtaler skal være attraktive for både virksomheden og de ansatte.
Jeg sammensætter forløbet udfra jeres ønsker og behov.


Følgende forløb anvendte jeg hos Klittens Tømrer:

  • Møde med ledelsen
  • Fællesmøde med medarbejderne
  • Udarbejdelse af "støtteskema"
  • Afvikling af medarbejdersamtaler
  • Evaluering og opfølgning 

Martin Ahle, medejer af Klittens Tømrer udtaler bl.a.:

"For at de ansatte skulle få størst mulig indflydelse på forløbet, havde medarbejderne et forberedelsesmøde med Anna Marie. Her viste Anna Marie, at hun kan tune sig ind på forskellige mennesketyper, og at hun formår at få væsentlige emner diskuteret i en god atmosfære,
så alle bliver hørt."

Læs hele udtalelsen


Viser resultatet af medarbejdersamtaler, at der er behov for et tiltag 
for at øge trivslen i virksomheden, udarbejdes disse ud fra jeres ønsker og behov. 

Læs også om coaching/sparring til ledere og medarbejdere

Coaching/sparring er et frirum og et åndehul der giver nye perspektiver og andre resultater.

Referencer

Læs mine referencer og udtalelser fra private kunder og virksomheder.